ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.ศก.2เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

ไฟล์

qqq
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ17/05/2023การจัดสรรค์งบประมาณ,นโยบายและแผน-
qqq
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ17/05/2023การจัดสรรค์งบประมาณ,นโยบายและแผน,qq-
qqq
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ18/08/2023การจัดสรรค์งบประมาณ,นโยบายและแผน,asdasd-
dsf
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ18/08/2023การจัดสรรค์งบประมาณ,นิเทศการศึกษา,กีฬา,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,ระบบประกันคุณภาพ,การเงิน,ทั่วไป,การขึ้นบัญชี,wad,V,sdf-
tfry
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ18/08/2023การจัดสรรค์งบประมาณ,กิจกรรมนักเรียน,ระบบประกันคุณภาพ,การเงิน,นโยบายและแผน,จุดเน้น,V-
tfry
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ18/08/2023การจัดสรรค์งบประมาณ,กิจกรรมนักเรียน,ระบบประกันคุณภาพ,การเงิน,นโยบายและแผน,จุดเน้น,V-

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

ที่

เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

#

ไม่มีข้อมูล